Test

november 5, 2009

Här kan du ladda ner den senaste versionen av det Svenska WordPress-paketet som har de svenska språkfilerna förinstallerade, standardtemat Default översatt till svenska och övriga instruktioner på svenska. Från och med version 2.7 så kan man även installera dessa paket direkt via den automatiska uppgraderaren i WordPress.

Kom ihåg att den svenska språkfilen endast översätter admindelen av WordPress. Teman (framsidan av din blogg) måste alltså översättas separat om du inte använder det medföljande temat Default. Desamma gäller eventuella tillägg du installerar. Besök gärna WP-Support Sveriges filarkiv för att ta del av språkfiler till de mest populära tilläggen och teman.

Har du redan installerat WordPress och bara behöver språkfilerna? Då kan du ladda ner dom versionsvis via WP-Support Sveriges filarkiv, eller via förrådet för språkfiler.

Comments are closed.